چنگال عفونت رطوبت انگشت اسلام ادرار

چنگال: عفونت رطوبت انگشت اسلام ادرار استبراء جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی چگونگی انجام استبراء

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید ، جزئیات تورم شهریورماه

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۰ درصد،مناطق شهری ۷.۸ درص

نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید ، جزئیات تورم شهریورماه

جزئیات تورم شهریورماه/نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید

عبارات مهم : خوراکی

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۰ درصد،مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹درصد است.!

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید ، جزئیات تورم شهریورماه

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و ۲۶۴.۳ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور عوض کردن نکرده مانده هست، در حالیکه جهت مناطق شهری ۰.۱ درصد زیاد کردن و مناطق روستایی ۰.۶ درصد کم کردن داشته هست.

۱- زیاد کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱، ۸.۰ و ۸.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد کم کردن یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۰ درصد،مناطق شهری ۷.۸ درص

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه ۱۳۹۶، جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد زیاد کردن یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کم کردن نشان می دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۲ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۳ درصد و جهت مناطق روستایی ۱۱.۴ درصد است.

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۶، ۲۹۸.۸ و ۲۹۱.۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۲.۴ درصد کم کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۳ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه این گروه جهت کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۴ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۵ درصد است.

نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید ، جزئیات تورم شهریورماه

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۶ جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۴.۲، ۲۳۲.۳ و ۲۴۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۰.۸ درصد زیاد کردن داشته است.

همچنین میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ۷.۱ درصد و مناطق روستایی ۶.۸ درصد بوده هست. قیمت تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه جهت کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۶.۹ درصد است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۰ درصد،مناطق شهری ۷.۸ درص

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | خوراکی ها | شهریورماه | شهریور ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz