چنگال عفونت رطوبت انگشت اسلام ادرار

چنگال: عفونت رطوبت انگشت اسلام ادرار استبراء جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی چگونگی انجام استبراء

گت بلاگز اخبار اجتماعی شروط کمیسیون اجتماعی جهت تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵سال / بادامچی بیان کرد

نایب مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر بررسی دقیق لایحه خدمات کشوری به خصوص بند مربوط به کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال گفت: کمیسیون اجتماعی در صورتی ا

شروط کمیسیون اجتماعی جهت تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵سال / بادامچی بیان کرد

بادامچی بیان کرد: شروط کمیسیون اجتماعی جهت تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵سال

عبارات مهم : صندوق

نایب مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر بررسی دقیق لایحه خدمات کشوری به خصوص بند مربوط به کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال گفت: کمیسیون اجتماعی در صورتی این عنوان را تصویب می کند که با کم کردن سن بازنشستگی مشکلی جهت تامین مالی صندوق های بازنشستگی به وجود نیاید.

محمدرضا بادامچی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: لایحه خدمات کشوری پیش از این به صورت آزمایشی اجرایی می شد که به مدت ۶ ماه نیز تمدید شد و اکنون دولت به دنبال تصویب شرح این لایحه جهت اجرای دائمی آن است.

شروط کمیسیون اجتماعی جهت تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵سال / بادامچی بیان کرد

وی افزود: براساس مصوبه دولت سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در لایحه خدمات کشوری کم کردن یافته است که قطعا این عنوان در صورت تصویب مجلس می تواند اجرایی شود.

نایب مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر بررسی کارشناسی و دقیق این لایحه بعد از ارجاع به این کمیسیون گفت: کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال موضوعی است که پیش از این در قالب پیشنهادی در برنامه ششم توسعه در مجلس مطرح شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند لذا به نظر می رسد که تصویب مجدد آن در قالب لایحه خدمات کشوری کار آسانی نیست.

نایب مدیر کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر بررسی دقیق لایحه خدمات کشوری به خصوص بند مربوط به کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال گفت: کمیسیون اجتماعی در صورتی ا

بادامچی توضیح داد: هر موضوعی که مرتبط با صندوق های بازنشستگی باشد جهت کمیسیون اجتماعی حساسیت برانگیز خواهد بود چون در حال حاضر اوضاع مطلوب نیست و کمیسیون نمی خواهد با تصویب قانونی صندوق ها را با پرسشها بیشتری مواجه کند.

وی ادامه داد: ما به خوبی از منابع دولت آگاهی داریم بنابراین اگر دولت منابع پایدار و قابل اتکایی جهت کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در نظر گیرد با آن موافقت می کنیم چون ما نمی خواهیم مستمری بگیران دچار مسئله شوند و اوضاع صندوق ها به خطر افتد.

بادامچی در آخر گفت: لایحه خدمات کشوری عنوان بسیار با اهمیتی است به طوری که تاکنون نیز کمیسیون بسیاری از طرح ها و پیشنهادات مربوط به استخدام ها، اوضاع قراردادها و صندوق ها را نگه داشته تا این لایحه تعیین وظیفه شوند.

شروط کمیسیون اجتماعی جهت تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵سال / بادامچی بیان کرد

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هفته گذشته از تصویب کم کردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال در لایحه خدمات کشوری در دولت و عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور خبر داده بود.

واژه های کلیدی: صندوق | کمیسیون | بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz